Beamer onder brug voorkomt zelfmoorden

Dat een deel van de bevolking in Belgrado niet erg gelukkig is blijkt uit het schrikbarende aantal van veertig zelfmoorden per jaar, enkel door mensen die van een brug afspringen. In samenwerking met een reclamebureau heeft de Servische overheid nu een middel bedacht om dit aantal terug te dringen: een beamer aan de onderkant van de brug. Op het water wordt de zin “Je bent niet alleen” geprojecteerd”, tezamen met een telefoonnummer voor psychische hulp. Een te waarderen idee, maar of het helpt?

Volgende bericht: Mozilla Seabird concept-smartphone