Digitale kadaster-informatie beschikbaar als PDF-rapport – ADV

Op de website KadastraleKaart.com kunnen gebruikers gratis een grote hoeveelheid informatie over kadastrale percelen bekijken. Sinds kort is er ook een mogelijkheid toegevoegd om data in de vorm van een PDF geleverd te krijgen. Daartoe werd er een gebruiksvriendelijke webshop ontwikkeld waarin verschillende rapporten over kadastrale gegevens te koop zijn.

De Kadastrale kaart met maatvoering is een rapport dat de maten van een perceel in beeld brengt. Dit is bijvoorbeeld interessant in het geval dat u twijfelt over de lengte of breedte van uw perceel. Het maatvoeringsrapport bevat tevens informatie over de afstand tussen de geregistreerde bebouwing op het perceel en de grenzen van het perceel.

Ook kan via KadastraleKaart.com informatie over de eigenaar van een perceel of een woning worden opgevraagd, wat bijvoorbeeld nuttig is als u contact wilt opnemen met de bevoegde eigenaar van een stuk grond. Als u regelmatig informatie over kadastrale percelen opvraagt, kan het tenslotte interessant zijn om een abonnement te nemen op KadastraleKaart Plus, waarmee alle rapporten dertig procent goedkoper worden.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met KadastraleKaart.com.

Volgende bericht: Nooit meer LEGO opruimen dankzij deze universele sorteermachine