Interactieve kunst met licht

Deze mooie kunst-installatie, Prisma 1666 genaamd, bestaat uit vijftien blokken kristal die het gekleurde licht van twee beamers breken en verspreiden over een wit oppervlakte. Via een touch-screen interface kunnen de beamers worden gecontroleerd. Het resultaat is erg bijzonder, zoals de onderstaande video laat zien.

[field name=iframe]

Volgende bericht: iPhone Lens Dial