Nieuw algoritme kan menselijke interactie in films voorspellen

Een stel knappe koppen van het Massachusetts Institute of Technology bewijst andermaal de kracht van machine learning: door een computer honderden uren naar video’s van menselijke interactie te laten kijken, kan het zo ontstane algoritme precies voorspellen wat er in een scène gaat gebeuren.

Het bijzondere is dat de computer geen aanwijzingen kreeg van het ontwikkelteam, maar enkel informatie kon halen uit de video’s. Vooralsnog zie ik hier nog niet direct een nuttige toepassing voor, maar het geeft wel aan hoe snel de ontwikkelingen op het gebied van machine learning gaan.

Volgende bericht: Action Movie Kid: een YouTube-ster met indrukwekkende homevideo’s