Twinkle: augmented reality gaming

Op de Tokyo University lopen een aantal knappe koppen rond die zich bezig houden met augmented reality-gaming. Een eerste stap in de goede richting is Twinkle, een AR-interface die bestaat uit een beamer, een camera en een accelerometer. Hiermee wordt er een spelkarakter op een muur geprojecteerd, dat op een bijna magische wijze reageert op de objecten die zich op de muur bevinden. Bekijk hieronder een verhelderend filmpje.

Volgende bericht: Geavanceerde quadrotor kan nóg meer kunstjes