Wetenschappers ontwikkelen helm waarmee je beter kunt denken

Australische wetenschappers zijn bezig met de ontwikkeling van een wel zeer bijzonder apparaat: een helm waarmee je beter gaat denken. Door de hersenen gedurende tien tot vijftien minuten te bestoken met elektrische impulsen waren de proefpersonen gedurende het uur erna veel beter in staat complexe problemen op te lossen. Waar een testgroep eerst in slechts in twintig procent van de gevallen de ingewikkelde puzzeltjes kon oplossen, verdrievoudigde dit naar zestig procent wanneer er gebruik werd gemaakt van de “denkhelm”. Of dit ooit op de markt gaat komen is onbekend, evenals de schade die dit toebrengt aan je brein. Het is desalniettemin een ontwikkeling die ik in de gaten ga houden!

Volgende bericht: Vernuftig apparaatje maakt Strandbeest van hamster