Philips Urban Beehive: een bijenkorf voor in de stad

Bijen zijn vanwege hun bestuiving van velerlei planten essentieel in onze voedselketen, maar de grootschalige verstedelijking maakt helaas dat de bijenpopulatie wereldwijd tanende is. Met de Philips Urban Beehive kunnen stedelingen hun eigen bijen houden, daarmee een steentje bijdragen aan de instandhouding van allerlei bloemen en planten, en tegelijkertijd een slaatje slaan uit de vergaarde honing. De Urban Beehive is vooralsnog enkel een concept, maar desalniettemin valt Philips’ arbeid op dit gebied wat mij betreft te prijzen.

Volgende bericht: Lachen met Dyson: curling met een stofzuiger